28/11/2022 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam phùng Lý Quy Niên
江南逢李龜年

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:03

 

Nguyên tác

岐王宅裏尋常見,
崔九堂前幾度聞。
正是江南好風景,
落花時節又逢君。

Phiên âm

Kỳ vương[1] trạch lý tầm thường kiến,
Thôi cửu[2] đường tiền kỷ độ văn.
Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh,
Lạc hoa thời tiết[3] hựu phùng quân.

Dịch nghĩa

Ở nhà Kỳ vương, tôi thường hay được gặp,
Ở nhà chín Thôi lại được nghe nói về anh mấy lần.
Chính khi phong cảnh đẹp nhất ở Giang Nam,
Giữa mùa hoa rụng, lại được gặp anh nữa.

Bản dịch của Trần Trọng San

Trong phủ Kỳ vương thường gặp mặt
Trước nhà Thôi Cửu biết danh ai.
Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người.
(Năm 770)

Lý Quy Niên người đời Đường, giỏi âm luật, cùng với Tôn đại nương lúc bấy giờ giỏi về múa hát. Ông là nhạc công rất được sủng ái đời Đường Huyền Tông, về sau lưu lạc ở Giang Nam, mỗi gặp giai tiết, thường ca vài bài cho mọi người nghe, ai cũng rơi nước mắt.

[1] Em Đường Huyền Tông, tên Lý Phạm, hiếu học và trọng văn tài.
[2] Là Thôi Diễu, một sủng thần đời Đường Huyền Tông.
[3] Nghĩa đen nói đến thời tiết Giang Nam bây giờ, nghĩa bóng nói đến thời luân lạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang Nam phùng Lý Quy Niên