16/06/2024 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2017 16:20

 

Nguyên tác

半煙半雨溪橋畔,
漁翁醉著無人喚。
疏懶意何長,
春風花草香。

江山如有待,
此意陶潛解。
問我去何之,
君行到自知。

Phiên âm

Bán yên bán vũ khê kiều bạn[1],
Ngư ông tuý trước vô nhân hoán.
Sơ lãn ý hà trường,
Xuân phong hoa thảo hương.

Giang sơn như hữu đãi,
Thử ý Đào Tiềm giải.
Vấn ngã khứ hà chi,
Quân hành đáo tự tri.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cầu khe giăng mắc mưa cùng khói,
Ông chài say khướt không ai gọi.
Lười biếng ý sao dài,
Gió xuân hoa cỏ tươi.

Non sông như có đợi,
Ẩn giả tin lời ấy.
Chớ hỏi chỗ ta say,
Ông đi sẽ tự hay.
[1] Thơ Trịnh Cốc có câu “Bán yên bán vũ giang kiều bạn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Bồ tát man