05/07/2022 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu độc chước
中秋獨酌

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 07:11

 

Nguyên tác

待月東窗得月來,
獨吟獨酌自徘徊。
舉杯邀飮成賓主,
始信嫦娥解愛才。

Phiên âm

Đãi nguyệt đông song đắc nguyệt lai,
Độc ngâm độc chước tự bồi hồi.
Cử bôi yêu ẩm thành tân chủ,
Thuỷ tín Thường Nga giải ái tài.

Dịch nghĩa

Chờ trăng, trăng đã lên bên cửa sổ mé đông
Một mình ngâm thơ, một mình uống rượu, dạ bồi hồi
Nâng chén lên mời, thành khách, thành chủ
Mới tin rằng Hằng Nga giỏi gỡ chữ yêu

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đợi trăng, trăng đến cửa đông
Thơ ngâm rượu uống bên song bồi hồi
Nâng chén thành khách với tôi
Chữ yêu gỡ hộ trông vời Hằng Nga
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Trung thu độc chước