21/03/2023 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng tống
重送

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2013 08:22

 

Nguyên tác

手撚金仆姑,
腰懸玉轆轤。
爬頭峰北正好去,
系取可汗鉗作奴。
六宮雖念相如賦,
其那防邊重武夫!

Phiên âm

Thủ niên kim phó cô,
Yêu huyền ngọc lộc lô.
Ba đầu phong bắc chính hảo khứ,
Hệ thủ khả hãn kiềm tác nô.
Lục cung tuy niệm Tương Như phú,
Kỳ ná phòng biên trọng vũ phu!

Dịch nghĩa

Tay cầm chắc dây cương óng ánh như bạc
Lưng đeo những kiếm có chuỗi ngọc leng keng
Trèo lên được tận những ngọn núi cao chót vót của phương Bắc, chính lúc này đây là tốt nhất
Để có thể dùng dây trói chặt khả hãn như kìm đem về làm nô lệ
Trong lục cung thì người ta nhớ đến những bài phú của Tư Mã Tương Như
Nhưng ở nơi ấy, để canh giữ biên cương thì lại coi trọng những võ tướng dũng mãnh kia

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Dây cương ánh bạc cầm tay
Lưng đeo kiếm sắc ngọc lay tiếng vàng
Nhằm hướng Bắc thẳng lên đàng
Trèo cao tót đỉnh non ngàn tuyệt hay
Rợ kia túm được trói ngay
Bắt làm nô lệ cho hay mới là
Trong cung ghi nhớ ngợi ca
Tương Như phú nọ ấy là tài danh
Còn như ngoài chốn biên đình
Phải nên coi trọng võ binh anh hùng
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Trùng tống