20/09/2020 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ đề trên cột mốc đường
Надписи на придорожных камнях

Tác giả: Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 06/06/2007 16:19

 

Nguyên tác

47

Гляди вперед, вперед стремись.
И все ж когда-нибудь
Остановись и оглянись
На свой пройденный путь.

48

У всех дорог – а в жизни их немало –
Один конец, хоть разные начала.

49

С собою, чтобы сократить пути,
Товарища и песню захвати.

50

С любой дороги повернешь обратно,
И лишь дорога жизни безвозвратна.

51

Нет, ничего не скрыто от дорог –
Здесь смех звенел и слезы жгли песок.

52

Движение – вот способ, что на деле
Людей порою приближает к цели.

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

47

Hãy nhìn về phía trước, cố lên
Nhưng cũng cần có lúc
Hãy dừng lại ngoảnh nhìn
Chặng đường mình đi được.

48

Mọi con đường – mà trong đời không ít –
Bắt đầu có vô vàn nhưng kết thúc chỉ một.

49

Nếu anh muốn cho con đường thêm ngắn
Hãy đem theo mình bài thơ và người bạn.

50

Từ mọi con đường đều có thể quay về
Riêng đường đời chỉ có một hướng đi.

51

Chẳng có gì giấu được những con đường
Nơi đây tiếng cười đã vang và nước mắt đã tuôn.

52

Sự chuyển động – đó là phương cách
Giúp cho con người đi về tới đích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rasul Gamzatov » Thơ đề trên cột mốc đường