30/03/2023 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người bạn vô dụng
쓸모없는 친구

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2013 18:39

 

Nguyên tác

거머리처럼 달라붙은 것이 아니었다
애초에 무슨 용건이 있어서
만난 것이 아니라는 말이다.
빚 갚을 돈을 빌려주지도 못하고
승진 및 전보에 도움이 되지도 못하고
아들 딸 취직을 시켜 주지도 못하고
오래 사귀어 보았자 내가
별로 쓸모 없는 인간이라는 것을
그는 오래 전에 눈치챘을 터이다.
만나면 그저 반가울 뿐
서로가 별로 쓸모 없는 친구로
어느새 마흔 다섯 해 우리는
앞으로도 그렇게 살아갈 것이다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Không phải bám theo nhau như đỉa đói
cũng chẳng là làm bạn để kinh doanh
Không cho nhau vay tiền trả nợ
cũng chẳng giúp nhau thăng tiến hay chuyển dời
con gái con trai, không giúp nhau tìm việc
chúng tôi nhận nhau làm bè bạn thế thôi
Đã từ lâu, anh ta đã biết
tôi là loại người vô dụng, chẳng ích gì
Tôi từ lâu cũng đã nhận ra điều đó
Nhưng vẫn làm như không biết mà thôi
Cả sự giả vờ của tôi, anh ta cũng đã biết lâu rồi
Cứ gặp nhau là chúng tôi thấy vui mừng vô hạn
Thoáng chốc trôi qua đã bốn mươi lăm năm
chúng tôi với nhau là bạn bè vô dụng
Rồi sau này, rồi cứ thế chúng tôi cùng chung sống có nhau
Nguồn: Văn học nước ngoài (số 7-2012), Hội Nhà Văn Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Người bạn vô dụng