20/01/2022 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi chín

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 06:43

 

Ngực dự hương thơm đêm mùi tuổi chín
Mắt lá tre đằng ngâm mộng ba giăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tuổi chín