10/02/2023 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi sẽ rất sung sướng
Yo pienso cuando me alegro

Tác giả: José Martí

Nước: Cu Ba
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 24/08/2017 13:41

 

Nguyên tác

Yo pienso, cuando me alegro
Como un escolar sencillo,
En el canario amarillo,—
¡Que tiene el ojo tan negro!

Yo quiero, cuando me muera,
Sin patria, pero sin amo,
Tener en mi losa un ramo
De flores,—¡y una bandera!

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi sẽ sung sướng biết bao
Như một cậu học trò đơn giản,
Cậu có một con chim hoàng yến  
Chim có đôi mắt đen tròn!

Khi tôi chết, là một linh hồn
Không Tổ quốc, cũng không có chủ,
Chỉ muốn bên tôi, trên mộ
Có một bó hoa và một lá cờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » José Martí » Tôi sẽ rất sung sướng