12/04/2021 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sum vầy bõ lúc lưu ly

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2020 18:18

 

Người một nước vốn cùng chung một giống,
Nỗi nhục vinh sống thác phải cùng nhau,
Bốn ngàn năm chung giọt máu đào,
Phải nước lã chi đâu mà đểnh đoảng.
Sao ta lại lìa tan chểnh mảng,
Nghĩ nguồn cơn thêm cay đắng can trường.
Vận nước nhà biến cố tang thương,
Sao mình lại Sâm, Thương người một ngả...
Thơ rằng:
Trường thử bách niên cam thoá mạ,
Bất tri hà nhật xuất lao lung.[1]
“Hỡi ai ơi con Lạc cháu Hồng!
Rời rạc mãi thù chung sao trả được.”
Thôi thôi! Thôi kể chi mấy mươi năm về trước,
Dải đồng tâm ta liên lạc từ đây!
Sum vầy bõ lúc bấy nay!
Bài này của một nhà cách mạng Việt Nam viết đăng trên báo Đồng thanh xuất bản ở Thái Lan năm 1927, nội dung kêu gọi tất cả kiều bào ở hải ngoại phải cùng nhau muôn người như một, luôn luôn lúc nào cũng phải ngoảnh mặt về với non sông, nước Tổ, và vừa là để kêu gọi những người trong nước nữa.

Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968
[1] Hai câu này ở trong bài thơ Chí thành thông thánh của Phan Chu Trinh, có nghĩa là “Dằng dặc trăm năm cam nhục nhã; Biết đến ngày nào thoát ngục gông”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sum vầy bõ lúc lưu ly