02/07/2022 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 10
竹枝詞其十

Tác giả: Vương Quang Duẫn - 王光允

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:48

 

Nguyên tác

白鹽生井火燒畬,
女子行商男作家。
橦布紅衫來換米,
滿頭都插杜鵑花。

Phiên âm

Bạch diêm sinh tỉnh hoả thiêu dư,
Nữ tử hành thương nam tác gia.
Đồng bố hồng sam lai hoán mễ,
Mãn đầu đô sáp đỗ quyên hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giếng làm muối lửa thiêu thành rẫy
Trai làm nhà gái trẩy bán buôn
Đỗ quyên hoa cắm đầy đầu
Về đây đổi gạo quần nâu áo hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Quang Duẫn » Trúc chi từ kỳ 10