10/08/2022 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Thuỷ minh phủ cữu trạch hỉ vũ, đắc qua tự
白水明府舅宅喜雨得過字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 19:37

 

Nguyên tác

吾舅政如此,
古人誰復過。
碧山晴又濕,
白水雨偏多。
精禱既不昧,
歡娛將謂何。
湯年旱頗甚,
今日醉弦歌。

Phiên âm

Ngô cữu chính như thử,
Cổ nhân thuỳ phục qua (quá).
Bích Sơn tình hựu thấp,
Bạch Thuỷ vũ thiên đa.
Tinh đảo ký bất muội,
Hoan ngu tương vị hà.
Thang niên hạn phả thậm,
Kim nhật tuý huyền ca.

Dịch nghĩa

Ông cậu của tôi nghiêm nghị như thế đó,
Người xưa ai là người nhận lỗi.
Bích Sơn tuy tạnh nhưng ẩm,
Bạch Thuỷ mưa hơi nhiều.
Cầu xin đã không hề úp mở,
Mừng vui biết như thế nào mà nói.
Năm nóng hạn hơi gay,
Bữa nay say cứ đàn hát.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cậu tôi nghiêm vậy mà,
Người xưa ai nhận lỗi.
Bích Sơn tạnh lại oi,
Bạch Thuỷ lắm mưa xối.
Cầu xin đã rõ ràng,
Mừng vui còn gì nói.
Bữa nay say cầm ca,
Năm hạn nóng quá đỗi.
(Năm 755)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch Thuỷ minh phủ cữu trạch hỉ vũ, đắc qua tự