03/02/2023 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phật ngự Niết-bàn

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 09:03

 

Đỉnh trầm vi diệu hương bay
Pháp thân hoà nhập sen đài vô ưu
Bất sanh bất diệt chơn như
Thường lạc ngã tịnh thiên thu vĩnh hằng
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Phật ngự Niết-bàn