06/10/2023 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mại hoa từ
賣花詞

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2018 09:10

 

Nguyên tác

綠盆小樹枝枝好,
花比人家別開早。
陌頭擔得春風行,
美人出帘聞叫聲。
移去莫愁花不活,
賣與還傳種花訣。
餘香滿路日暮歸,
猶有蜂蝶相隨飛。
買花朱門幾回改,
不如擔上花長在。

Phiên âm

Lục bồn tiểu thụ chi chi hảo,
Hoà tỷ nhân gia biệt khai tảo.
Mạch đầu đảm đắc xuân phong hành,
Mỹ nhân xuất liêm văn khiếu thanh.
Di khứ mạc sầu hoa bất hoạt,
Mại dữ hoàn truyền chủng hoa quyết.
Dư hương mãn lộ nhật mộ quy,
Do hữu phong điệp tương tuỳ phi.
Mãi hoa chu môn kỷ hồi cải,
Bất như đảm thượng hoa trường tại.

Dịch nghĩa

Chậu xanh cây nhỏ cành nào cũng đẹp
Hoa nở sớm hơn các người khác
Một gánh hoa rực rỡ trên đường
Người đẹp ra ngoài rèm hỏi mua
Mang hoa đi không sợ hoa héo
Bán hoa xong còn dặn cách chăm sóc
Chiều về mùi hoa còn vương trên đường
Ong bướm còn dập dìu bay theo
Chủ cửa son mua hoa luôn thay đổi
Không bằng hoa trên gánh còn lâu dài

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chậu xanh đẹp cành cây nho nhỏ
So với người hoa nở sớm hơn
Bên đường một gánh gió xuân
Hỏi mua người đẹp lầu son cuốn rèm
Chẳng lo chi hoa đem về héo
Chăm hoa còn truyền mẹo mấy câu
Hương hoa còn thoảng đường chiều
Khi về ong bướm dập dìu bay theo
Chủ lầu son đã nhiều thay đổi
Sao thể bằng còn mãi gánh hoa
Cuối đời Nguyên, vùng Tô Châu kinh tế hàng hoá phát triển, có nhiều nhà làm nghề trồng và bán hoa sinh sống. Tác giả mượn cảnh sinh hoạt bán hoa trong đời thường, thêm vào đó tứ thơ nét hoạ. Câu cuối cùng than cho thời thế hưng suy, thay đổi. Gánh hoa mãi mãi tươi đẹp, còn chủ lầu son mua hoa lại đã mấy lần thay đổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Mại hoa từ