18/05/2021 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió và suối

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 09:27

 

Em là cơn gió qua rừng
Anh là dòng suối trập trùng phóng theo
Gió qua rừng, gió bay vèo
Anh còn bị mấy con đèo vướng chân
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Gió và suối