31/01/2023 12:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia nửa

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 20:24

 

Chia nửa mặt trời ra làm đôi
Ta nửa sáng nửa mờ
Hoa hướng dương biết hướng nào để hướng
Chia nửa đầu chúng ta ra làm đôi
Thế nhân là địa ngục
Màu đen hoa hồng màu đen trong tối tăm
Quả tim đen cợt đùa thế giới
Ôi, chiến tranh - quái vật to mồm!
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chia nửa