30/10/2020 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 18:35

 

Khách ở Thiên Thai cách mấy trùng,
Ngày ngày hằng nhớ một niềm mong.
Tưởng người ngọc nữ, thêm ngừng[1] mặt,
Nhớ nỗi Vu Sơn[2] dễ chạnh lòng.
Giục khách mưa sầu khoan lại nhặt,
Trêu ai mây thảm lạt thì nồng.
Nôn nao[3] xuân lại bằng nguyền cũ,
Ngỏ nỗi đôi phương thuở chốc mòng[4].
[1] Sững.
[2] Núi Tiên.
[3] Nôn nóng.
[4] Mơ mòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ (II)