25/10/2021 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời của cây

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 05/10/2009 21:11

 

Mưa vùi, nắng đốt, gió xô
mà cây vẫn đứng - bây giờ tốt tươi
rễ sâu bền vững đời đời
cành vươn riêng một khoanh trời mát xanh
bao nhiêu lứa quả ra cành
hoang sơ đất cỏ nay thành rừng cây

Đến non tơ lứa quả này
lay nghiệt ngã suốt những ngày chung chiêng
bão xoáy mười mấy cơn liền
nóng khô sém lá, rét đen tím chồi
phần thương thương lắm quả ơi
phần lo lứa quả liệu rồi ra sao?
Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Lời của cây