28/10/2021 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị đệ tử Bản Tịch
示弟子本寂

Tác giả: Thuần Chân thiền sư - 純真禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 10:32

 

Nguyên tác

真性常無性,
何曾有生滅。
身是生滅法,
法性未曾滅。

Phiên âm

Chân tính thường vô tính,
Hà tằng hữu sinh diệt.
Thân thị sinh diệt pháp,
Pháp tính vị tằng diệt.

Dịch nghĩa

Chân tính luôn luôn không có tính,
Nó chưa từng có sinh, có diệt,
Thân người là hiện tượng sinh diệt,
(Nhưng) pháp tính thì chưa từng (sinh) diệt.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

"Chân tính" thường không tính,
sinh diệt có bao giờ.
Thân là nguồn sinh diệt,
Pháp tính vẫn như xưa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuần Chân thiền sư » Thị đệ tử Bản Tịch