09/08/2020 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai mà đánh trống phụ kèn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:25

 

Ai mà đánh trống phụ kèn
Đặng chuông phụ mõ, đặng đèn phụ trăng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai mà đánh trống phụ kèn