28/11/2022 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Tổng Trì các
登總持閣

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 18:43

 

Nguyên tác

高閣逼諸天,
登臨近日邊。
晴開萬井樹,
愁看五陵煙。
檻外低秦嶺,
窗中小渭川。
早知清淨理,
常願奉金仙。

Phiên âm

Cao các bức chư thiên,
Đăng lâm cận nhật biên.
Tình khai vạn tỉnh thụ,
Sầu khan Ngũ Lăng yên.
Hạm ngoại đê Tần lĩnh,
Song trung tiểu Vị xuyên.
Tảo tri thanh tịnh lý,
Thường nguyện phụng kim tiên.

Dịch nghĩa

Gác cao có lẽ tới trời,
Khi leo lên thấy mặt trời gần ngay bên.
Thấy hàng vạn cái giếng và cây cối,
Vùng Ngũ Lăng phủ sương khói buồn bã.
Ngoài lan can thấy núi Tần thấp lè tè,
Qua cửa sổ thấy sông Vị nhỏ bé.
Nếu sớm biết lẽ của thanh tịnh,
Ta đã nguyện mãi mãi phụng thờ đức Phật.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lầu cao vươn chót vót
Bóng ác tựa kề liền
Muôn nóc cây phô vẻ
Năm lăng khói phủ triền
Non Tần nghiêng dưới cửa
Sông Vị nhỏ ngoài hiên
Sớm biết màu thanh tĩnh
Xin thờ đức Phật Tiên
Tổng Trì các là một trong các nơi chư quan đại thần làm việc triều chính trong kinh đô Trường An. Từ gác cao này có thể thấy núi Tần (tức núi Chung Nam), sông Vị và vùng Ngũ Lăng.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Đăng Tổng Trì các