01/04/2023 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp lại Ta-Vô-Ngã

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 18/09/2019 21:26

 

Thiền định hai mươi năm
Gặp lại Ta-Muôn-Thuở
Vô niệm giữa vầng trăng
Mộng mị chừ tan vỡ.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Gặp lại Ta-Vô-Ngã