29/06/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Mao Bá Ôn
送毛伯溫

Tác giả: Chu Hậu Thông - 朱厚熜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 23:27

 

Nguyên tác

大將南征膽氣豪,
腰橫秋水雁翎刀。
風吹鼉鼓山河動,
電閃旌旗日月高。
天上麒麟原有種,
穴中螻蟻豈能逃。
太平待詔歸來日,
朕與先生解戰袍。

Phiên âm

Đại tướng nam chinh đảm khí hào,
Yêu hoành thu thuỷ nhạn linh đao.
Phong xuy đà cổ sơn hà động,
Điện siểm tinh kỳ nhật nguyệt cao.
Thiên thượng kỳ lân nguyên hữu chủng,
Huyệt trung lâu nghĩ khởi năng đào.
Thái bình đãi chiếu quy lai nhật,
Trẫm dữ tiên sinh giải chiến bào.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chinh phạt phương nam đại tướng hào
Mùa thu trang trải nhạn bay cao
Trống da cá quý rung sông núi
Chớp loé tinh kỳ động biển sao
Trời hiện kỳ lân thường có giống
Hang sâu đàn kiến hẳn tan mau
Thái bình đợi chiếu vua ngày ấy
Trẫm với tiên sinh cởi chiến bào
Năm Canh Tý (1540), nhà Minh do Mao Bá Ôn đem quân sang đánh nước ta, được vua Minh tặng bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hậu Thông » Tống Mao Bá Ôn