16/08/2020 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hang hùm ai dám mó tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:41

 

Hang hùm ai dám mó tay,
Chuột nào lại dám cắn dây buộc mèo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hang hùm ai dám mó tay