23/05/2024 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng vơi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 18:46

 

Tháng đến, năm chồng lên một tuổi
Đời người ngắn quá tựa trăng vơi
Hoa mai rũ cánh giời thiên biến
Vạn thọ thơm mùi lại héo thôi.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trăng vơi