19/05/2024 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh mang ngọn lửa của em...”
“Объятый пламенем моим...”

Tác giả: Silva Barunakova Kaputikian - Сильва Барунаковна Капутикян

Nước: Armenia
Đăng bởi xinbac-tibo vào 09/09/2007 13:56

 

Nguyên tác

Объятый пламенем моим,
идешь по улице с другой.
Я, с кем-то чуждым и другим,
иду по улице другой.
Несчастливы и я, и ты,
и те, чьи милые черты
Нам не милы. О плач земной!
Всегда - с другим, всегда - с другой!

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh mang ngọn lửa của em
Đi trên đường cùng với cô gái khác.
Em cũng với người nào đấy lạ lùng
Đi trên một đường phố khác.
Ta đều bất hạnh, cả anh và em
Và những người có những nét dễ thương
Không thương chúng mình. Tên đao phủ!
Đi cùng ai đấy thường xuyên!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Silva Barunakova Kaputikian » “Anh mang ngọn lửa của em...”