09/08/2022 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Giang huyện kinh Giả Đảo mộ
長江縣經賈島墓

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:36

 

Nguyên tác

水繞荒墳縣路斜,
耕人訝我久咨嗟。
重來兼恐無尋處,
落日風吹鼓子花。

Phiên âm

Thuỷ nhiễu hoang phần huyện lộ tà,
Canh nhân nhạ ngã cửu tư ta.
Trùng lai kiêm khủng vô tầm xứ,
Lạc nhật phong xuy cổ tử hoa.

Dịch nghĩa

Nước bao quanh ngôi mộ hoang, đường huyện đã xế chiều
Người cày ruộng ngạc nhiên vì tôi than thở mãi.
Đến lại (lần khác) giật mình tìm không đúng chỗ
(Chỉ nghe) gió thổi hoa cổ tử vào lúc trời chiều.

Bản dịch của Phụng Hà

Đường huyện chiều, nước bọc mộ hoang,
Người cày cám cảnh ta thở than.
Lần kế, giật mình tìm chẳng thấy,
Chỉ gió thổi hoa buổi chiều tàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Trường Giang huyện kinh Giả Đảo mộ