12/04/2021 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 121

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 10:21

 

Kẻ xưa câu ví có đâu lầm,
Lấy thuở dương mà biết thuở âm[1].
Yên bách tính, thì yên trị đạo,
Thất thiên câm[2], chớ thất nhân tâm.
Xem thay thảy [...][3]
Xét lâng lâng sự cổ câm[4].
Mới biết loài sen thì cách vật[5],
Ở lầm nào có nhiễm mùi lầm[6].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Theo quan niệm về biến dịch, khi dương cực trưởng thì âm suy nhưng chính lúc đó thì dương bắt đầu suy để cho âm thịnh dần.
[3] Bản Nôm bị rách, thiếu chữ.
[2] Nghìn vàng.
[4] Cổ kim, xưa nay.
[5] Suy xét từ sinh vật, theo lý luận “Cách vật trí tri” từ sách Đại học.
[6] Từ câu ca dao về hoa sen: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 121