31/03/2023 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phút buồn thương

Tác giả: Phạm Đình Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:17

 

Tặng Hoan yêu dấu

Nắng sớm đưa tin đến ngọn hồng,
Nụ cười hé nở ý tươi trong.
Sương mai treo ngọc trên mầm mới,
Vườn thoáng đầu hương mở cửa lòng.

Sáng nay tinh khiết quá. Hồn tôi
Thêm thẹn tình riêng những ngậm ngùi:
Ân ái tân hôn vừa thoáng đượm,
Tuổi buồn đã lắng đọng trên môi!

Say đắm đêm qua lúc vội vàng,
Tôi không nương nhẹ phút mênh mang
Của bao mong mỏi. Bên nhan sắc
Mộng đẹp hoen trên gối trễ tràng.

Một áng công trình của hoá công
Một niềm cao quý chốn thanh trong:
Chút gì mầu nhiệm thiêng liêng quá
Tôi đã xô tan với dục lòng!

Ánh sáng tràn thơm dưới mái hiên,
Ngậm ngùi tình nghẹn giữa bình yên,
Hồn nghe ai bước ngừng trong cửa
Mắt đắm yêu đương ngại ngẩng nhìn!
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Tân » Phút buồn thương