25/03/2023 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Hoạ Vô Cữu vận
浣溪沙-和無咎韻

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/09/2014 01:56

 

Nguyên tác

懶向沙頭醉玉瓶,
喚君同賞小窗明,
夕陽吹角最關情。

忙日苦多閒日少,
新愁常續舊愁生,
客中無伴怕君行。

Phiên âm

Lãn hướng sa đầu tuý ngọc bình,
Hoán quân đồng thưởng tiểu song minh,
Tịch dương xuy giốc tối quan tình.

Mang nhật khổ đa nhàn nhật thiểu,
Tân sầu thường tục cựu sầu sinh,
Khách trung vô bạn phạ quân hành.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lười tìm rượu quý tận bờ sông
Mình tạm trăng song với rượu nồng
Tiếng ốc xa đưa chiều tiễn biệt

Làm nhiều nghỉ ít khổ vô cùng
Buồn cũ chưa xong buồn khác tới
Anh đi nhà lại vắng như không
Trong thời gian Lục Du làm thông phán ở Trấn Giang, Hàn Nguyên Cát 韓元吉, tự Vô Cữu, có tới đây thăm mẹ khoảng hai tháng. Bài từ này làm khi tiễn Nguyên Cát ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Hoán khê sa - Hoạ Vô Cữu vận