09/12/2021 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ
夜坐

Tác giả: Cừu Vạn Khoảnh - 裘萬頃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2018 23:23

 

Nguyên tác

爐火篝燈孰與同,
此心吾欲付冥鴻。
茅簷已作涉旬雨,
蕙帳不禁連夜風。
一段清愁詩句里,
十分寒事酒杯中。
溪雲未用安排雪,
且听梅花試小紅。

Phiên âm

Lò hoả câu đăng thục dữ đồng?
Thử tâm ngô dục phó minh hồng[1].
Mao thiềm dĩ tác thiệp tuần vũ,
Huệ trướng[2] bất câm liên dạ phong.
Nhất đoạn thanh sầu thi cú lý,
Thập phần hàn sự tửu bôi trung.
Khê vân vị dụng an bài tuyết,
Thả thính “Mai hoa[3]” thí Tiểu Hồng[4].

Dịch nghĩa

Lò lửa đèn lồng không thứ nào chịu ngồi với ta
Lòng này ta muốn gửi cho chim hồng cao vút
Thềm cỏ tranh đã trải qua một tuần mưa
Trướng huệ không ngăn được gió nhiều đêm
Một nỗi buồn man mác nằm trong câu thơ
Tất cả tâm sự gửi trong chén rượu
Mây khe chưa cần xắp xếp tuyết rơi
Hãy thử nghe Tiểu Hồng hát điệu “Mai hoa”

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đèn hồng lò lửa thiếu cùng ta
Những muốn hồng cao gửi nỗi xa
Tuần trải thềm tranh mưa ướt sũng
Đêm thường trướng huệ gió khuya lùa
Buồn riêng một nỗi thơ luôn gửi
Tâm sự mười phần rượu vẫn chia
Xuống tuyết mây khe chưa tính đến
Tiểu Hồng hãy thử điệu mai hoa
Bài này tuyển từ Trúc Trai thi tập quyển 2, bản Tứ khố toàn thư.

[1] Chim hồng bay trong khoảng mông mênh. Phát ngôn - Vấn minh của Dương Hùng: “Trị tắc kiến, loạn tắc ẩn, hông phi minh minh, dặc nhân hà soán yên” (Trị thì hiện, loạn thì ẩn, hồng bay cao vời vợi, người bắn chim làm gì được). Hồng bay vào khoảng không xa vời, tên giấy không tới, nên được dùng để ví như thoát được hiểm hại từ xa. Tác giả gửi lòng trong minh hồng, chính là ý muốn thoát khỏi lưới đời.
[2] Dùng cỏ thơm làm bức trướng che chắn.
[3] Tên khúc hát cổ.
[4] Tên thường gọi của thị tỳ hoặc ca kỹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cừu Vạn Khoảnh » Dạ toạ