05/12/2022 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tinh tinh giả nga 4
菁菁者莪 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 17:49

 

Nguyên tác

泛泛楊舟,
載沉載浮。
既見君子,
我心則休。

Phiên âm

Phiếm phiếm dương chu,
Tái trầm tài phù.
Ký kiến quân tử,
Ngã tâm tắc hưu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gỗ dương thuyền nọ vật vờ
Khi chìm khi nổi lững lờ vạt trôi
Khách người quân tử gặp rồi
Lòng ta yên định vui tươi nhẹ nhàng
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc tỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tinh tinh giả nga 4