03/08/2021 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tuyết
對雪

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 07:43

 

Nguyên tác

六出飛花入戶時,
坐看清竹變瓊枝。
如今好上高樓望,
蓋盡人間惡路歧!

Phiên âm

Lục xuất phi hoa[1] nhập hộ thì,
Toạ khan thanh trúc biến quỳnh chi.
Như kim hảo thướng cao lâu vọng,
Cái tận nhân gian ác lộ kỳ.

Dịch nghĩa

Hoa tuyết sáu cánh bay lất phất vào trong nhà
Ngồi nhìn cây trúc xanh biến thành quỳnh trắng
Hôm nay thích lên lầu cao mà ngắm cảnh
Ở nhân gian tuyết phủ đầy các hang cùng ngõ ngách.

Bản dịch của Hải Đà

Tuyết bay lả tả sân nhà
Trúc xanh mà cứ tưởng là quỳnh mơ
Lầu cao ngắm cảnh nên thơ
Đường quanh co tuyết phủ mờ nhân gian.
[1] Hàn thi ngoại truyện chép hoa của cỏ cây phần nhiều năm cánh, chỉ tuyết là có sáu cánh nên thi nhân dùng chữ "lục xuất hoa" để mô tả về tuyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Đối tuyết