31/01/2023 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06
下賀洲雜記其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 23:50

 

Nguyên tác

北顧煙雲眼倦看,
中原已变舊衣冠。
旄頭一氣無人識,
洋貨猶通伯里丹。

Phiên âm

Bắc cố yên vân nhãn nguyệt khan,
Trung Nguyên[1] dĩ biến cựu y quan.
Mao đầu[2] nhất khí vô nhân thức,
Dương hoá do thông Bá-lý-đan.

Dịch nghĩa

Quay nhìn phương bắc, khói mây trông mỏi mắt,
Trung Nguyên đã thay đổi áo mão cũ.
Một hơi gió thổi đầu cờ mao không ai biết,
Hàng hoá người phương Tây còn lưu thông tới Bá-lý-đan.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngoái nhìn phương bắc khói mây loang,
Mũ áo Trung Nguyên khác bội phần.
Gió thoảng cờ mao ai biết nhỉ,
Hàng Tây về tận Bá-lý-đan.
[1] Chỉ Trung Quốc. Liệt cường xâu xé Trung Quốc từ chiến tranh nha phiến (từ tháng 9-1839).
[2] Cờ kết dọc bằng 9 túm lông trên một dãy dài, tượng trưng uy quyền thiên tử (đây ám chỉ sự biến đổi của số mệnh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06