13/04/2021 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về Thu Xà cảm tác

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 18:28

 

Phố phường hai dãi đứng trơ trơ
Phong cảnh nhìn xem đã khác xưa.
Chợ búa lăng xăng tôm cá thịt
Điếm đàng xông xáo sớm chiều trưa.
Thân tiều đâu vắng khoanh tay ngó
Ma đói nên ghé đứng cửa chờ.
Phần thuế xâu, phần công nợ nữa
Thăm quê khiến khách rối lòng tơ!
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Về Thu Xà cảm tác