18/01/2021 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Lý Đoan Công thuỳ điếu hồi ký tặng
聞李端公垂釣回寄贈

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 10:43

 

Nguyên tác

無限荷香染暑衣,
阮郎何處弄船歸。
自慚不及鴛鴦侶,
猶得雙雙近釣磯。

Phiên âm

Vô hạn hà hương nhiễm thử y,
Nguyễn lang hà xứ lộng thuyền quy.
Tự tàm bất cập uyên ương lữ,
Do đắc song song cận điếu ky.

Dịch nghĩa

Hương sen toả vô hạn nhiễm vào áo,
Chàng Nguyễn ở nơi đâu bỗng đưa thuyền trở về.
Lòng thẹn không được làm khách uyên ương,
Để được ngồi bên nhau thả cần câu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hương sen vô hạn lồng trong áo,
Chàng Nguyễn bỗng về tự chốn đâu.
Lòng thẹn uyên ương không kết được,
Để cùng kề cận thả cần câu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Văn Lý Đoan Công thuỳ điếu hồi ký tặng