30/07/2021 01:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hollywood
Hollywood

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2012 18:04

 

Nguyên tác

Jeden Morgen, mein Brot
zu verdienen
Gehe ich auf den Markt,
wo Lögen gekauft werden.
Hoffnungsvoll
Reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer.

Bản dịch của Quang Chiến

Mỗi buổi sáng, để kiếm
bánh ăn
Tôi ra chợ
nơi người ta mua sắm điều gian
Đầy hy vọng
Tôi chen chân vào chỗ kẻ bán hàng
Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Hollywood