06/07/2020 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gẫm trong thế sự nực cười

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 08:41

 

Gẫm trong thế sự nực cười,
Một con cá lội nhiều người buông câu.
Khảo dị:
Gẫm xem thế sự nực cười,
Một con cá lội mấy người buông câu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gẫm trong thế sự nực cười