04/03/2021 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cho ngày giỗ của tôi
For the anniversary of my death

Tác giả: William Stanley Merwin

Nước: Mỹ
Đăng bởi hảo liễu vào 12/11/2017 12:13

 

Nguyên tác

Every year without knowing it I have passed the day
When the last fires will wave to me
And the silence will set out
Tireless traveler
Like the beam of a lightless star

Then I will no longer
Find myself in life as in a strange garment
Surprised at the earth
And the love of one woman
And the shamelessness of men

As today writing after three days of rain
Hearing the wren sing and the falling cease
And bowing not knowing to what

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Mỗi năm tôi đi qua ngày giỗ của mình mà không hề biết
Khi những ngọn lửa cuối cùng vẫy gọi tôi
Rồi sự im lặng sẽ bắt đầu
Người lữ khách không mệt mỏi
Như tia sáng của một ánh sao mờ

Rồi tôi sẽ không còn
Thấy mình trên đời như trong bộ vó kỳ lạ
Ngạc nhiên trước trái đất
Trước tình yêu của một người đàn bà
Trước sự vô liêm sỉ của bọn đàn ông

Như hôm nay ngồi viết sau ba ngày mưa
Nghe tiếng chim hồng tước hót và tiếng mưa tạnh
Và cúi đầu trước điều gì chẳng biết

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Stanley Merwin » Cho ngày giỗ của tôi