11/08/2020 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoái cư mạn đề kỳ 1
退居漫題其一

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 16:03

 

Nguyên tác

花缺傷難綴,
鶯喧奈細聽。
惜春春已晚,
珍重草青青。

Phiên âm

Hoa khuyết thương nan chuế,
Oanh huyên nại tế thính.
Tích xuân xuân dĩ vãn,
Trân trọng thảo thanh thanh.

Dịch nghĩa

Cánh hoa tàn đã lìa cành khó mà gắn trở lại được,
Chim oanh đang hót xôn xao đó, hãy lắng nghe.
Dù tiếc xuân, mùa xuân cũng sẽ qua đi,
Cỏ đang xanh tươi, hãy quý mến chúng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương hoa, rơi khó gắn
Oanh ca hãy lắng nghe
Tiếc xuân, xuân cũng tận
Cỏ xanh hãy chở che
Tư Không Đồ làm quan tới chức Trung thư xá nhân, nhưng đến năm 50 tuổi, ông cáo quan về ở ẩn tại núi Trung Điều, hang Vương Quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Thoái cư mạn đề kỳ 1