01/10/2022 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh mùa xuân (I)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:33

 

Một khí trời đắp đổi vần[1],
Ba tháng đông lại ba tháng xuân.
Sinh thành, mọi vật đều tươi tốt,
Đầm ấm, nào ai chẳng đượm nhuần ?
Tượng[2] mở thái hòa, Nghiêu vỗ trị,
Ơn nhiều chẩn thải[3] Hán[4] nuôi dân.
Đài xuân[5] bốn bể đều vây họp,
"Tuổi tám ngàn[6]", tôi chúc thánh quân.
[1] Chuyển vần.
[2] Cảnh tượng.
[3] Chẩn cấp.
[4] Hán Văn đế và Hán Cảnh đế, hai ông vua nhiều lần xá tô và phát chẩn cứu dân.
[5] Chốn tụ họp vui xuân: Cảnh thái hòa.
[6] Câu chúc thọ vua: "Bát thiên tuế vi xuân" (xuân tám ngàn tuổi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh cảnh mùa xuân (I)