14/08/2020 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài tặng các thần sư đời Lý Trần

Tác giả: Trần Tuấn Kiệt

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 17:32

 

Trăng đời xưa sáng rọi
Thời thế đã xoay vần
Đỉnh Thiên - Thần trụ bóng
Đảo nổi nhớ Tiên Dung
Vũ trụ đầy vô hạn
Tâm tư hướng muôn trùng
Thiền sư ngồi mỏi mệt
Thần nữ gối hương nồng
Chuyện đời câu sấm ký
Vạn sự khởi đầu - không!
Hạc trình xa vạn dặm
Nguồn vui toả muôn trùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Kiệt » Bài tặng các thần sư đời Lý Trần