05/07/2022 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cựu cung nhân
舊宮人

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 07:21

 

Nguyên tác

歌舞梁州女,
歸時白髮生。
全家沒蕃地,
無處問鄉程。
宮錦不傳樣,
禦香空記名。
一身難自說,
愁逐路人行。

Phiên âm

Ca vũ Lương Châu nữ,
Quy thì bạch phát sinh.
Toàn gia một Phiên địa,
Vô xứ vấn hương trình.
Cung cẩm bất truyền dạng,
Ngự hương không kí danh.
Nhất thân nan tự thuyết,
Sầu trục lộ nhân hành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Em là ca nữ đất Lương Châu
Khi trở về tóc đã bạc mầu
Vùng đất Phiên toàn gia chết hết
Muốn về mà biết hỏi những đâu
Dáng dấp xưa gấm cung không chuyển
Mùi ngự hương chẳng giữ được lâu
Một thân côi lấy ai tâm sự
Đường em đi đeo đẳng những sầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Cựu cung nhân