23/10/2021 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Củng lộ cảm hoài
鞏路感懷

Tác giả: Lã Ôn - 呂溫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 08:27

 

Nguyên tác

馬嘶白日暮,
劍鳴秋氣來。
我心浩無際,
河上空徘徊。

Phiên âm

Mã tê bạch nhật mộ,
Kiếm minh thu khí lai.
Ngã tâm hạo vô tế,
Hà thượng không bồi hồi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngựa hý chiều trắng nắng
Kiếm động thu rộn hơi
Lòng này theo hoang hoải
Bên sông suông ngậm ngùi
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Ôn » Củng lộ cảm hoài