20/03/2023 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn hứng
漫興

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2019 22:24

 

Nguyên tác

一江風物入新年,
倚棹東風思渺然。
擬約武陵漁父去,
桃花流水好春天。

Phiên âm

Nhất giang phong vật nhập tân niên,
Ỷ trạo đông phong tứ diếu nhiên.
Nghị ước Vũ Lăng ngư phủ khứ,
Đào hoa lưu thuỷ hảo xuân thiên.

Dịch nghĩa

Phong cảnh và muôn vật suốt một dãy sông đều đã vào cảnh năm mới,
Tựa mái chèo trước làn gió đông, ý nghĩ man mác.
Định hẹn ước với bác làng chài đất Vũ Lăng,
Đi đến chỗ hoa đào nước chảy, trời xuân đẹp đẽ kia.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tân niên quang cảnh đẫm đầy sông,
Man mác, ôm chèo đón gió đông;
Ước tưởng ông chài vừa khuất bến,
Hoa đào, nước chảy thắm xuân hồng.
Nguồn: Lại Văn Hùng, “Lược khảo thơ văn Phạm Quý Thích”, Tạp chí Hán Nôm, số 3(89), 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Mạn hứng