15/04/2024 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngọn gió thu

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:33

 

Viết cho X

Qua nương thơ gió thầm thì
Rằng: - không đằng ấy dễ gì hương đưa
Rõ ràng gió giỏi ghê chưa
Em vun em xới muốt mùa chẳng ngoa

Nào đêm bóng nguyệt la đà
Tắm trăng hò hẹn cài hoa ước thề
Lại ngày mượt nắng pha lê
Dòng trôi êm ả chiều quê lặng lờ

Ấy hình ảnh lắng vào thơ
Còn công lao biết bến bờ là đâu
Dặm tình qua mấy bể dâu
Gánh thương kĩu kịt ruột bầu râu tôm

Đi trong khói bụi đen ngòm
Mềm tay chăm chuốt mướt vòm thơ xanh
Nắng mưa dù mấy cũng đành
Chưa lần gọi chút đòi anh đền bù

Thầm lòng cảm ngọn gió thu
Tiếng thơ từ trái tim mù vọng ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Cảm ngọn gió thu