20/10/2021 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước non lận đận một mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2017 22:36

 

Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia đầy,
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?
Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước non lận đận một mình