18/01/2021 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ôn xử sĩ sơn cư
題溫處士山居

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/06/2014 21:58

 

Nguyên tác

誰知白雲外,
別有綠蘿春。
苔繞溪邊徑,
花深洞裏人。
逸妻看种藥,
稚子伴垂綸。
潁上逃堯者,
何如此養真。

Phiên âm

Thuỳ tri bạch vân ngoại,
Biệt hữu lục la xuân.
Đài nhiễu khê biên kính,
Hoa thâm động lý nhân.
Dật thê khán chủng dược,
Trĩ tử bạn thuỳ luân.
Dĩnh[1] thượng đào Nghiêu[2] giả,
Hà như thử dưỡng chân.

Dịch nghĩa

Ai biết được nơi người ở ẩn,
Cách biệt mà cũng có mùa xuân với rau cỏ xanh tươi.
Rêu phong trên con đường quanh co dọc theo bờ suối,
Người ở trong động sâu có hoa nở.
Vợ trông nom việc trồng cây thuốc,
Trẻ con theo bạn đi câu.
Người tôn thờ vua Nghiêu xưa lánh đời, tới ven sông Dĩnh này,
Dường như để đưọc tu dưỡng chân tính.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai biết được nơi người ở ẩn
Có mùa xuân và có cả rau
Người vui trong động hoa sâu
Rêu phong trên lối doc theo suối ngàn
Vợ trông nom việc trồng cây thuốc
Trẻ ôm cần theo bước đi câu
Thờ Nghiêu sông Dĩnh ẩn cư
Dường như để được dưỡng tu tâm tình
[1] Tên một con sông trong tỉnh An Huy.
[2] Một trong hai ông vua thời thái cổ của Trung Quốc, có đạo đức sâu dày mà Nho giáo đời sau coi là mẫu mực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Đề Ôn xử sĩ sơn cư