05/12/2022 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tân lang - Độc sử
賀新郎—讀史

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 22/03/2019 14:47

 

Nguyên tác

人猿相揖別。
只幾個石頭磨過,
小兒時節。
銅鐵爐中翻火焰,
爲問何時猜得?
不過幾千寒熱。
人世難逢開口笑,
上疆場彼此彎弓月。
流遍了,
郊原血。

一篇讀罷頭飛雪,
但記得斑斑點點,
幾行陳跡。
五帝三皇神聖事,
騙了無涯過客。
有多少風流人物?
盜跖莊蹻流譽後,
更陳王奮起揮黃鉞。
歌未竟,
東方白。

Phiên âm

Nhân viên tương ấp biệt.
Chỉ kỷ cá thạch đầu ma quá,
Tiểu nhi thời tiết.
Đồng thiết lư trung phiên hoả diễm,
Vi vấn hà thời sai đắc?
Bất quá kỷ thiên hàn nhiệt.
Nhân thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Thượng cương trường bỉ thử loan cung nguyệt.
Lưu biến liễu,
Giao nguyên huyết.

Nhất thiên độc bãi đầu phi tuyết,
Đãn ký đắc ban ban điểm điểm,
Kỷ hàng trần tích.
Ngũ Đế Tam Hoàng thần thánh sự,
Biển liễu vô nhai quá khách.
Hữu đa thiểu phong lưu nhân vật?
Đạo Chích[1] Trang Khiêu[2] lưu dự hậu,
Cánh Trần vương[3] phấn khởi huy hoàng việt.
Ca vị cánh,
Đông phương bạch.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Từ vượn, thành người cả
Chuyển sang mài nhẵn vài viên đá
Ấy thời mông muội
Đồng sắt vào lò nung, thổi nguội
Thuở đó khi nào, ai thấy?
Chắc hẳn cả ngàn năm vậy
Trần thế được cười vui mấy lúc
Cứ giương cung bắn tên lao vùn vụt
Kia máu chảy
Trôi từng khúc

Gấp pho sử cũ, sương trên tóc
Chỉ nhớ lấy đôi đôi chút chút
Chuyện giờ xa khuất
Ngũ Đế, Tam Hoàng danh vượt bậc
Vạn kiếp truyền tin thất thiệt
Được bao kẻ phong lưu anh kiệt?
Đạo Chích, Trang Khiêu còn để tiếng
Đến Trần vương dũng cảm vung rìu chiến
Ca chửa hết
Vừng đông rạng
Năm 1964
[1] Tên cướp nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Hoa.
[2] Tướng nước Sở thời Chiến Quốc. Ban đầu ông là cướp, được thiên hạ ví với Đạo Chích, sau quy thuận nước Sở, đưa quân diệt nước Điền rồi tự lập làm Điền vương.
[3] Tức Trần Thắng, người phát động cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Hạ tân lang - Độc sử