05/08/2020 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Môi em có lúc loanh quanh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 27/04/2018 15:08

 

Môi em có lúc loanh quanh
Nhưng mà chàng đến em thành tương tư.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Môi em có lúc loanh quanh