09/08/2020 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (12)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (12)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 07:25

 

Nguyên tác

But soon he knew himself the most unfit
Of men to herd with Man; with whom he held
Little in common; untaught to submit
His thoughts to others, though his soul was quell’d
In youth by his own thoughts; still uncompell’d,
He would not yield dominion of his mind
To spirits against whom his own rebell’d;
Proud though in desolation; which could find
A life within itself, to breathe without mankind.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chàng đã chóng hiểu ra chàng là kẻ
Rất ít khả năng hoà hợp với Người
Với con người, chàng ít điểm gần nhau
Chàng không biết để cho ai khuất phục
Dù thời trẻ, tâm hồn chàng bất khuất
Cũng chỉ riêng chịu khuất phục mình thôi
Chàng lại càng không chịu để cho
Những tâm trí mình đã từng chống lại
Khuất phục mình bằng bất kỳ mọi giá
Thất vọng vẫn tự hào, chàng có thể
Sống với mình thôi, không cần đến nhân gian
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (12)